วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

สัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_03_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี.mp3