วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

นอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_05_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ.mp3