วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละมานะมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3