วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน(เทศน์ ๑๙ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๙ เม.ย. ๖๓-เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)
620421_02_เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน.mp3