วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)
620428_01_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส.mp3