วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๑หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3