วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)
610415_01_ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก.mp3