วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_05_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง.mp3