วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)
620415_03_เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล.mp3