วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_06_ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง.mp3