วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

๑ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)
620430_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3