วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3