วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ.mp3