วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู.mp3