วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620525_04_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3