วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๒การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา.mp3