วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ เพื่อทำความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๔ พ.ค. ๖๓-เทศน์ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ เพื่อทำความพ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_03_เทศน์ทรงอินทรีย์๕และพละ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์.mp3