วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๙ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620531_01_ปกิณกะธรรมเพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย.mp3