วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๒ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620524_01_ปกิณกะธรรมอาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน.mp3