วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๔ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น.mp3