วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620503_01_ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย.mp3