วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610512_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร.mp3