วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_01_ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตาพึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา.mp3