วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620603_02_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ.mp3