วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_03_เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3