วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๓๑ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610603_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข.mp3