วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_05_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3