วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล(เทศน์ ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_03_เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล.mp3