วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย.mp3