วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3