วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620602_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3