วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย(นิทาน ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620601_04_นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย.mp3