วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)
610915_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ.mp3