วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ(นิทาน ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๖ พ.ค. ๖๓-นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620519_06_นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ.mp3