วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_03_เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี.mp3