วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๔ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620526_06_พระเมตตาพร.mp3