วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_07_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3