วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620603_04_พระเมตตาพร.mp3