วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620601_02_เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร.mp3