วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_03_เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้.mp3