วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา(นิทาน ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_05_นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา.mp3