วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ(เทศน์ ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒ พ.ค. ๖๓-เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620501_03_เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ.mp3