วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_01_ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา.mp3