วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_02_เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย.mp3