วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ(เทศน์ ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๖ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620519_05_เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ.mp3