วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๔ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620607_01_ปกิณกะธรรมเพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา.mp3