วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๒ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620614_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ.mp3