วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611006_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๕จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน๔ทรงตัว.mp3