วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610617_01_ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ.mp3