วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๙ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620621_01_ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา.mp3